Windenergie

Werkstukken en spreekbeurten

Wind is er volop op aarde. Soms is harde wind vervelend – als je op de fiets zit bijvoorbeeld – maar wind is ook erg nodig. Want wist je dat wind een energiebron is?

Energie

Energie gebruik je de hele dag door. Energie is bijvoorbeeld elektriciteit uit het stopcontact. Elektriciteit heb je bijvoorbeeld nodig voor de tv, computer en koelkast. Maar energie is bijvoorbeeld ook de brandstof voor de auto: benzine. Benzine moet eerst gemaakt worden. Net als elektriciteit. Dat gebeurt vooral door het verbranden van aardolie, steenkool en aardgas. Dit zijn fossiele brandstoffen, die we uit de aarde halen. Deze brandstoffen raken een keertje op, maar ook daarna hebben we nog steeds energie nodig. Daarom wordt er gezocht naar duurzame energie. Dat wil zeggen: energiebronnen die niet opraken, zoals wind, water en zon.

Windmolen

Door wind kun je iets laten bewegen, zoals de wieken van een molen. Vroeger brachten de wieken van een molen een maalsteen of een zaag in beweging. Nu wordt door het draaien van de wieken elektriciteit opgewekt. Dat wordt gedaan met een windturbine, ook vaak windmolen genoemd.

Milieu

Windenergie vervuilt het milieu niet. Dat is een groot voordeel. Dat is anders bij het gebruik van fossiele brandstoffen. Bij het verbranden van die brandstoffen komen stoffen in de lucht, die schadelijk zijn. Dat noemen we ook wel luchtvervuiling.