Recycling

Werkstukken en spreekbeurten

Hebben jullie thuis een speciale bak voor oud papier? Met dat papier maakt de fabriek splinternieuw papier voor reclameposters bijvoorbeeld.

Hergebruiken

Het Engelse woord recycling betekent hergebruik. De fabriek maakt van grondstoffen producten, bijvoorbeeld een plastic frisdrankfles. Als je de frisdrank op hebt, heb je een lege fles. Dat is plastic afval waarvan de fabriek weer grondstoffen kan maken. En daar kunnen ze dan weer een nieuwe fles van maken. En zo gaat dat telkens door; een kringloop dus. Dit heeft veel voordelen. Het is goedkoper. En bovendien is minder afval beter voor het milieu.

Soort bij soort

Helaas is niet al het afval geschikt voor hergebruik. Afval waar we helemaal niks meer mee kunnen, moet naar een speciale vuilstortplaats. Zo'n vuilstortplaats kost veel geld, want het afval mag niet bij het grondwater komen en ook niet wegwaaien. Beter houden we de berg met restafval klein. Je kunt een handje helpen met recycling door het afval dat wel hergebruikt kan worden te scheiden. Papier bij papier, groente bij groente, glas bij glas en ga zo maar door. Van groente-, fruit- en tuinafval maken ze nieuwe tuinaarde. Glas, papier en blik vormt de grondstof voor nieuw glas, papier en blik. Je kunt ook dingen hergebruiken die niet echt afval zijn. Je brengt het dan bij een kringloopwinkel. Kleding die jij niet meer past, kan een klant van de kringloopwinkel dan kopen.