Magnetisme

Werkstukken en spreekbeurten

Een magneet is bijzonder. Alles wat van nikkel, ijzer of staal is blijft eraan vastgeplakt zitten. Weet je waarom een magneet dat doet?

Wat is het en wat doet het

Een magneet heeft twee polen (uiteinden): een noord- en een zuidpool. Bij de polen is de magnetische kracht het sterkst. Als twee magneten bij elkaar in de buurt komen, gebeurt er dit:

  • de noordpool van de ene magneet trekt de zuidpool van de andere aan (ze plakken vast aan elkaar);
  • de twee noordpolen en de twee zuidpolen stoten elkaar af (duwen elkaar weg).

Magneten zijn overal

Sommige magneten zijn zwak (die op de koelkast), andere zijn sterk. De aarde heeft in haar binnenste veel ijzer. De aarde heeft een magnetische noord- en zuidpool. De naald van een kompas wijst altijd naar de Noordpool. Je fietsdynamo en de telefoon werken door magneten. Veel kastdeuren sluiten door magneten. In vuilnisfabrieken halen sterke magneten het metaal uit het afval. In Japan rijden snelle treinen door de werking van magneten. Magneten kunnen helpen bij het maken van elektriciteit. Magneten kunnen ook iets laten bewegen, bijvoorbeeld de electromotor van de wasmachine.