Energiebronnen

Werkstukken en spreekbeurten

Energie bestaat in verschillende vormen. Bijvoorbeeld: elektriciteit, beweging en warmte. Om energie te krijgen, heb je een energiebron nodig. Weet jij er eentje?

Soorten bronnen

Er bestaan verschillende energiebronnen, de ene is bekender dan de andere. De zon, de wind en het water zijn duurzame energiebronnen. Ze raken nooit op. We kennen ook gas, olie en steenkool. Fossiele energiebronnen noemen we die. Deze bronnen raken wel op.

Andere bronnen

We moeten zuinig zijn met de fossiele energiebronnen. Maar we gebruiken ze voor heel veel dingen. We laten er auto’s op rijden en wekken er ook elektriciteit mee op. Daarom proberen we steeds meer de zon, wind en waterkracht als energiebron te gebruiken. Op steeds meer daken liggen zonnepanelen en in je omgeving zie je hoge windmolens om elektriciteit op te wekken.

Milieu

Een andere reden om minder olie, gas en steenkool te gebruiken, is het milieu. Het zijn vervuilende bronnen. Wind, water en de zon zijn milieuvriendelijke energiebronnen. Een windmolen heeft immers geen schoorsteen nodig.