Dijken

Werkstukken en spreekbeurten

Dijken moeten sterk zijn. Want bij slecht weer komt het water met grote kracht tegen de dijk aan. Maar hoe maken ze dijken zo sterk?

Waarom dijken?

Een groot deel van ons land ligt lager dan de zee. Gelukkig zorgen duinen en dijken ervoor dat het water niet over het land stroomt. Duinen zijn door de natuur ontstaan. Waar er geen duinen waren, maakten mensen dijken. Nederlanders zijn goed in dijken bouwen. Ze bouwen al langer dan vijfhonderd jaar dijken. Toch waren er nog vaak overstromingen. De watersnoodramp in 1953 was de grootste. Daarna maakte de regering een groot plan om nog betere dijken te bouwen: het Deltaplan.

Hoe wordt een dijk gemaakt?

De binnenkant van een dijk is van zand. Daarbovenop ligt klei. Daar groeit weer gras op. Zware stenen of asfalt beschermen de dijk tegen het sterke water. Ook de vorm van de dijk is belangrijk. Aan de waterkant loopt de dijk schuin af, het water in. Zo komt het water met minder kracht tegen de dijk aan. Ingenieurs bedenken steeds betere dijken. Dijkbewakers sporen de zwakke plekken op en onderhoudswerkers repareren die. Op sommige plaatsen maken ze de dijken hoger als dat nodig is.