Deltawerken

Werkstukken en spreekbeurten

De Deltawerken voorkomen dat een deel van Nederland bij heel zware stormen overstroomt. Er werd vanaf drie eilanden aan gewerkt. Het werkeiland Neeltje Jans is nu een museum. Wist je dat die eilanden door mensen zijn gemaakt?

Gevaar door het water

Op 1 februari 1953 was er een heel harde storm. Het was ook springvloed. Dan is het water in de zee extra hoog. De dijken waren niet sterk genoeg en braken. Zeeland en grote delen van Zuid-Holland en Noord-Brabant overstroomden. Er verdronken heel veel mensen en dieren. De dijken werden zo snel mogelijk gerepareerd. Maar er moest meer gebeuren om te zorgen dat er niet weer zo’n grote ramp zou komen. Tussen de eilanden van Zeeland liggen stukken zee. Kijk maar eens op een kaart. Er kwam een plan om die stukken af te sluiten.

Deltawerken

Eerst werden kleine dammen gebouwd. Zo konden de bouwers leren hoe het moest. Ze maakten speciale machines. De grootste dam werd de stormvloedkering in de Oosterschelde. De Oosterschelde mocht niet helemaal afgesloten worden. Dat is slecht voor de natuur. Ze maakten daarom een dam die open en dicht kan. Als het heel slecht weer is kan de dam met grote schuiven gesloten worden. Alle dammen samen zijn de Deltawerken. Het bouwen ervan duurde meer dan twintig jaar.