Jodendom

Werkstukken en spreekbeurten

Joden gebruiken de naam van God niet. Weet jij waarom ze dat zo doen?

Een joodse kerk noem je een synagoge. Hier bidden, zingen en lezen Joden. Ze lezen voor uit de Thora. Dit is het heilige boek van de joden.  

Wat geloven joden?

Joodse gelovigen geloven dat er maar één God is. Deze heeft het eeuwige leven. Dat betekent dat God niet geboren is en ook nooit zal sterven. God is er altijd geweest en zal er ook altijd blijven. Uit eerbied voor God schrijven Joodse gelovigen Gods echte naam nooit op. Ook spreken ze liever over 'de naam' dan de naam van God uit te spreken. Gelovigen schrijven of spreken over ha-Sjeem. Dit betekent de Naam.

Koosjer eten

Joden mogen niet alles eten. Zij hebben daar speciale regels voor. Het eten moet koosjer zijn. Koosjer betekent geschikt of in orde. Joden mogen bijvoorbeeld alleen vlees eten van dieren die herkauwen. Ook moeten de dieren gespleten hoeven hebben. Joden mogen dus geen varkensvlees eten. Ook mag een jood niets eten waar tegelijk vlees en iets van melk inzit. Een boterham met vlees en boter kan bijvoorbeeld niet. Joden mogen ook alleen vissen eten die vinnen en schubben hebben. Bijvoorbeeld wel zalm maar geen paling. Gelukkig is dat ook nog eens heel gezond. Gelovige joden eten veel kip, kalkoen en eend.