Christendom

Werkstukken en spreekbeurten

Dat het gebouw waar christenen samenkomen een kerk heet, wist je misschien al. Maar wist je ook dat de Bijbel, het heilige boek van de christenen, uit twee delen bestaat?

Bijbel

De Bijbel is het heilige boek van de christenen. Zij geloven dat God via de Bijbel aan mensen vertelt hoe ze moeten leven. Je kunt de Bijbel in twee belangrijke stukken verdelen. Dit zijn het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Het woord testament betekent verbond of belofte. Het Oude Testament vertelt over hoe God de wereld maakte. Dit noemen we de schepping van de wereld. Het Nieuwe Testament vertelt over Jezus en het begin van het christendom. In de kerk wordt veel gelezen en gezongen uit de Bijbel.

Bidden

Bidden doe je als je praat met God. Dit kun je hardop doen, maar ook in stilte. Je kunt bidden om God te bedanken of om vergeving te vragen. Dit doe je als je iets verkeerd hebt gedaan. Ook kun je bidden voor zieke of arme mensen. Het bekendste gebed heet het Onze Vader. Dit gebed wordt door alle christenen gebeden. Dat gebed bidden mensen in alle kerken.