Boeddhisme

Werkstukken en spreekbeurten

Wist je dat het boeddhisme gesticht is door een prins uit India? Hij wilde mensen helpen gelukkig te zijn.

Siddharta Gautama

Een hele tijd geleden leefde er in India een man die Siddharta Gautama heette. Hij was een prins en ook heel rijk. Toch was hij niet gelukkig. Daarom trok hij de wereld in. Hij wilde ontdekken waarom de mensen niet gelukkig waren. Hij leerde dat dit kwam doordat ze niet tevreden waren met wat ze hebben. Ze willen steeds meer. Veertig jaar trok Siddharta rond in India om mensen te helpen gelukkig te worden. Hij wordt dan Boeddha genoemd. De mensen die in hem geloven, noem je boeddhisten.

Vijf regels

De boeddhisten volgen elke dag vijf regels:

- Je mag geen enkel levend wezen pijn doen of doden.
- Je mag niet stelen of iets nemen dat je niet krijgt.
- Je mag niet liegen.
- Je mag geen alcohol of drugs gebruiken.
- Je mag niet te veel aan seks denken.

Ook bidden en zingen boeddhisten vaak in de tempel. Bij het bidden brengen boeddhisten de handen bij elkaar. Ze buigen dan diep voorover tot hun voorhoofd de grond raakt.