Israël

Werkstukken en spreekbeurten

In Israël vind je de Dode Zee. Weet jij wat daar zo bijzonder aan is?

Midden-Oosten

Israël is een klein land in het Midden-Oosten. Het ligt aan de Middellandse Zee en grenst aan de landen Libanon, Syrië, Jordanië en Egypte en aan de Palestijnse gebieden. In Israël wonen bijna negen miljoen mensen. Het grootste deel van de bevolking is joods en de officiële taal van het land is Hebreeuws. De hoofdstad is Jeruzalem. Al zijn sommige andere landen het daar niet mee eens. Zij vinden dat Tel Aviv de hoofdstad is.  

Palestina

Voordat de staat Israël gesticht werd, heette het gebied Palestina. Tijdens de Tweede Wereldoorlog vestigden zich er tienduizenden Joden, die op de vlucht waren voor de nazi's. Het gebied was toen nog van de Britten en werd bewoond door de Palestijnen. Het stuk land werd na de oorlog toegewezen aan de Joden en er verhuisden in korte tijd veel mensen naar het gebied. Het gebied werd de staat Israël. Dat leverde problemen op met de Palestijnen die daar al lang woonden. Er was regelmatig oorlog, waarbij Israël soms grond veroverde, waarop dorpen voor Joden werden gebouwd. De Palestijnen kwamen hiertegen in opstand. Sinds de jaren 40 zijn verschillende bevolkingsgroepen in het gebied vaak met elkaar in conflict.

Dode Zee

In Israël ligt een deel van de Dode Zee. Eigenlijk is dit geen zee, maar een meer. De rest van het meer ligt in Jordanië en de Palestijnse gebieden. Het meer is het laagst gelegen meer ter wereld. De Dode Zee is beroemd, omdat het meer heel erg zout is. Zo zout dat je er als mens op blijft drijven!