Willem van Oranje

Werkstukken en spreekbeurten

Willem van Oranje kon goed praten met mensen. Maar waarom kreeg hij dan als bijnaam Willem de Zwijger?

De eerste Van Oranje-Nassau

Willem van Oranje is een belangrijke man uit de Nederlandse geschiedenis. Hij is een voorvader van onze koning Willem-Alexander. In 1533 werd hij in Duitsland geboren. Hij heette toen nog Willem van Nassau. Toen hij elf jaar was, erfde hij een prinsdom (een landgoed) dat Orange heette. Dat betekent: oranje. Zo werd hij Prins van Oranje. De Spaanse koning Karel de Vijfde was toen de baas in ons land. Willem van Oranje moest bij hem in Brussel komen wonen. Daar werd hij katholiek opgevoed.

Willem de Zwijger

Willem van Oranje kon goed leren. Hij leerde veel talen en ook krijgskunde (hoe je oorlog moet voeren). Hij kon goed praten met mensen, maar hij dacht wel eerst lang na voordat hij iets ging zeggen. Daarom kreeg hij de bijnaam Willem de Zwijger.

Beeldenstorm

Willem van Oranje werd een belangrijke edelman aan het hof van de koning. Toen koning Karel de Vijfde overleed, werd zijn zoon Filips de Tweede koning. Filips II wilde dat iedereen in zijn grote rijk katholiek was. Veel mensen wilden een ander geloof, maar zij mochten geen eigen kerken hebben. Daarom sloegen protestanten beelden van de katholieke heiligen kapot. Dat heet de Beeldenstorm

Doodgeschoten

Koning Filips II stuurde een leger om de protestanten te straffen of te vermoorden. Hertog Alva had de leiding. Willem van Oranje vond dat niet goed. Hij vond dat de mensen zelf hun geloof mochten kiezen en kwam in opstand tegen koning Filips II. Daarmee begon de Tachtigjarige Oorlog. Willem heeft daar maar een stukje van meegemaakt. Hij werd in 1584 vermoord door Balthasar Gerards.