Verenigde Oostindische Compagnie

Werkstukken en spreekbeurten

Wil je meer weten over de Verenigde Oostindische Compagnie, oftewel de VOC? Je vindt er hier alles over!

Oprichting VOC

Vanuit Nederland voeren schepen naar Azië om handel te drijven. Ze gingen langs Spanje en Afrika naar Oost-Azië. Dit werd ook wel 'de Oost' genoemd. Daar haalden ze koffie, kruiden en andere producten die ze in Nederland voor veel geld verkochten. Er was veel concurrentie. Johan van Oldenbarnevelt besloot in 1602 een vereniging op te richten. Dit werd de Verenigde Oostindische Compagnie. Afgekort heet dit de VOC. Deze vereniging kreeg het alleenrecht voor alle Nederlandse handel en scheepvaart op Azië.

Belangrijke rechten

Behalve het monopolie (alleenrecht) op handel en scheepvaart op Azië kreeg de VOC enkele belangrijke rechten. De VOC mocht namens de Staten-Generaal (de regering) oorlog voeren en verdragen sluiten met vorsten in Azië. Ook mocht de VOC forten en handelsposten bouwen, bestuurders aanstellen en soldaten sturen. De VOC was dus een handelsonderneming met heel veel macht. De VOC bestond bijna 200 jaar. In 1799 werd de VOC opgeheven.