Michiel de Ruyter

Werkstukken en spreekbeurten

Michiel de Ruyter is een hele bekende zeeheld. Hij leefde in de Gouden Eeuw. Maar hoe word je dat nou, zeeheld?

Kattenkwaad

Michiel Adriaenszoon de Ruyter werd in 1607 geboren in Vlissingen (Zeeland). Nu ziet iedereen Michiel de Ruyter als een held, maar zijn leraren dachten daar vroeger wel anders over. Hij haalde namelijk veel kattenkwaad uit. Hij beklom zelfs de hoge kerktoren van Vlissingen! Hij werd van school gestuurd en ging aan het werk in een touwmakerij. Michiel wilde graag naar zee. Toen hij elf jaar was, werd hij scheepsjongen op een koopvaardijschip.

Admiraal

Michiel werd een hoge pief. Hij werd stuurman, daarna kapitein en toen admiraal van de Nederlandse vloot. Dat zijn alle Nederlandse oorlogsschepen bij elkaar. Tussen 1600 en 1700 verdiende Nederland veel geld met handel en scheepvaart. Engeland wilde dat ook. Er ontstonden zeeoorlogen tussen de twee landen.

Zeeheld

Heel soms verloor Michiel de Ruyter weleens een oorlog op zee, maar meestal won hij. Mensen waren trots op hem. Er staat in Vlissingen zelfs een standbeeld van de zeeheld. Op 29 april 1676 overleed luitenant-admiraal-generaal De Ruyter door een kanonskogelwond aan zijn been. Die kreeg hij toen hij de Spanjaarden hielp in gevechten tegen andere landen. Zijn lichaam ligt in een versierd graf in de Nieuwe Kerk in Amsterdam.