Inheemse bevolking van Amerika

Werkstukken en spreekbeurten

Weet je dat de inheemse bevolking van Amerika per ongeluk indianen heten? Hoe dat precies zit, vind je hier!

Foutje van Columbus

De ontdekkingsreiziger Columbus ging in 1492 met een schip op zoek naar Indië. Na een lange reis kwam hij bij een land. Hij dacht dat het Indië was. De mensen die hij daar ontmoette, noemde hij daarom indianen. Maar Columbus had zich vergist. Hij was niet in Indië aangekomen, maar in Amerika! Hoewel het woord indianen nog steeds vaak gebruikt wordt, is het beter om te zeggen: de inheemse bevolking van Amerika, of in het kort: inheemsen. Hiermee wordt bedoeld dat dit de oorspronkelijke bewoners van Amerika zijn. In Noord-, Midden- en Zuid-Amerika wonen al eeuwenlang inheemsen. Ze woonden er al ver voordat de Europeanen hun land ontdekten.

Verschillende stammen

Er zijn verschillende inheemse volkeren. Die groepen of stammen hebben allemaal hun eigen taal en gewoontes. Vroeger woonden in Noord-Amerika sommige stammen in tenten, tipi's. Zij trokken rond over de vlaktes. Maar anderen woonden in huizen of zelfs grotten en bleven op dezelfde plek. En er waren ook stammen die aan de kust woonden, zij waren vissers. Tegenwoordig wonen de meeste inheemsen in gewone huizen.

Noord-Amerika

Toen de Europeanen naar Noord-Amerika kwamen, leefden ze in het begin vredig samen met de inheemse bevolking van Amerika. Maar later jaagden de Europeanen de inheemsen weg. Ook brachten ze ziektes mee uit Europa waar de inheemsen niet tegen konden. Voor veel inheemsen waren de bizons (een soort heel grote koeien) belangrijk om te kunnen leven. Zij aten het vlees en maakten bijvoorbeeld kleding van de huid. Maar de Europeanen joegen zo veel op de bizons, dat er bijna geen dieren voor de inheemsen overbleven. Aan het einde van de negentiende eeuw waren er nog maar heel weinig inheemsen over. De inheemsen die er nog wel waren, moesten wonen in aparte gebieden, in reservaten. Ze mochten daar niet meer op hun eigen manier leven. Gelukkig mocht dat later wel weer en ook nu zijn er nog inheemsen die hun eigen taal spreken en op hun eigen manier leven.

Zuid-Amerika

In de oerwouden van Zuid-Amerika wonen nog steeds stammen die net zo leven als een paar honderd jaar geleden. Ze wonen in hutten van takken en bladeren, ze jagen met pijl en boog, ze dragen geen kleren en hebben geen elektriciteit en stromend water.