Industriële Revolutie

Werkstukken en spreekbeurten

Wist je dat vroeger alles met de hand gemaakt werd? Er waren geen machines. Zo'n tweehonderd jaar geleden veranderde dat. Die tijd noemen we de Industriële Revolutie.

Het boerenleven

Heel lang geleden leefden de meeste mensen op het platteland. Ze waren boer of maakten thuis kleren en andere producten. Tijdens de Industriële Revolutie werden machines uitgevonden. De machines konden veel sneller werken. Er werden grote fabrieken gebouwd met een heleboel machines. Mensen die thuis kleren maakten hadden geen werk meer. Dat werk was overgenomen door de machines.

Wonen naast de fabriek

In de fabrieken waren mensen nodig om de machines te bedienen. Veel mensen die op het platteland woonden, gingen rondom de fabrieken wonen. Dan waren ze dicht bij hun werk.