Hunebedden

Werkstukken en spreekbeurten

Ben jij weleens bij de hunebedden in Drenthe geweest? Wat is dat nou eigenlijk, zo'n hunebed?

Hunebedden

Hunebedden zijn de oudste bouwwerken in Nederland. Ze zijn gemaakt van zware keien. In Nederland zijn 54 hunebedden. Bijna allemaal staan ze in Drenthe. De grootste ligt bij Borger. Een ander woord voor hunebed is dolmen. Wetenschappers denken dat hunebedden in de prehistorie zijn gebouwd. Dat is meer dan 5000 jaar geleden. We weten niet zeker waarvoor ze werden gebouwd. Sommige mensen denken dat er goden mee werden vereerd. Maar de meeste geleerden denken dat in hunebedden doden werden begraven.

Zware keien van ver

Hunebedden zijn gemaakt van zwerfkeien uit de Scandinavische landen Zweden en Finland. Wetenschappers denken dat de keien in de ijstijd door het ijs naar ons land geduwd zijn. Maar hoe de hunebedden zijn gebouwd, weten we eigenlijk niet. In de tijd waarin ze gebouwd zijn, bestonden er nog geen hijskranen en vrachtwagens... De zwaarste zwerfkei in Nederland weegt 23.000 kilo. Dat is even zwaar als twintig auto's!