Germanen

Werkstukken en spreekbeurten

Wie waren de Germanen? Misschien weet je het niet, maar je spreekt zélf een Germaanse taal.

Reizende volkeren

Nederlanders stammen af van de Germanen. Germanen is een verzamelnaam voor veel verschillende volken en stammen. Zij spraken allemaal een Germaanse taal. Het Nederlands en het Fries noemen we nog steeds Germaanse talen. De Germanen kwamen uit Scandinavië tijdens de Grote Volksverhuizing. Dat was in de vijfde en zesde eeuw. Veel Germaanse stammen trokken in die tijd door Europa. De Friezen, Bataven en Cananefaten bleven in ons land. Andere stammen trokken verder naar Frankrijk en Engeland.

Romeinen

Eerst vochten er veel Germanen in het Romeinse leger. Later verdreven zij de Romeinen voorgoed uit ons land. Door de Germanen kwam er een einde aan het Romeinse Rijk. Wat wij nu over de Germanen weten, is opgeschreven door Romeinse schrijvers. De Germanen leefden vooral van de landbouw. Ze waren goed in het maken van wollen kleding. Ook konden ze goed wapens en werktuigen smeden. Zij vereerden veel verschillende goden. Wodan was de oppergod en zijn vrouw heette Freya. Donar was de god van de donder. Wist je dat je die namen nog terugziet in de woorden woensdag, donderdag en vrijdag?