Erasmus

Werkstukken en spreekbeurten

Wil jij alles weten over Erasmus? Hij was een geleerde die zo’n 550 jaar geleden leefde. Hij vertaalde de Bijbel en heeft zelf ook veel boeken geschreven.

Erasmus

Erasmus werd geboren in Rotterdam. Zijn hele naam was Desiderius Erasmus. Zijn moeder wilde graag dat hij monnik werd en stuurde hem naar een klooster. Hij werd priester en mocht in Parijs in Frankrijk gaan studeren. Daar kreeg hij vrienden die dingen anders bekeken. Zij noemden zichzelf humanisten. Erasmus was het eens met hoe zij over dingen dachten en werd ook humanist. In de middeleeuwen bepaalde de kerk wat de mensen mochten denken. Maar Erasmus vond het belangrijk dat mensen zélf gingen nadenken over de wereld, over andere mensen en over zichzelf. En dat ze verschillend over het geloof mochten denken.

Schrijver

Erasmus vond de oude vertaling van de Bijbel niet goed genoeg. Bovendien kon niet iedereen de Bijbel lezen. Daarom herschreef hij delen en vertaalde ze ook naar andere talen. Erasmus schreef zelf ook veel boeken, vooral over godsdienst en opvoeding. Zijn bekendste boek heet Lof der zotheid. In dat boek schreef hij wat hij niet goed vond aan de kerk. Erasmus was zelf christelijk, maar was het er niet mee eens dat de kerk zo veel macht had. Ook vond hij dat mensen die voor de kerk werkten het verkeerde voorbeeld gaven. Ze wilden rijk zijn, hielden ervan om veel te eten en te drinken en dachten alleen aan zichzelf en niet aan andere mensen. Hij wilde graag dat daar verandering in kwam.

Bekend

Er zijn veel schilderijen en standbeelden van Erasmus. Ook zijn veel dingen naar hem vernoemd. In Rotterdam vind je bijvoorbeeld de Erasmusbrug, de Erasmuslijn, de Erasmus Universiteit en het Erasmus Medisch Centrum. Erasmus is ook bekend van zijn spreekwoorden. Veel daarvan gebruiken we nu nog steeds. Je hebt bijvoorbeeld deze vast weleens gehoord: ‘Twee vliegen in één klap slaan.’ (Betekenis: twee problemen tegelijk oplossen.)