De Hanze

Werkstukken en spreekbeurten

Ben jij weleens in Zwolle, Kampen, Zutphen of Deventer geweest? Dat zijn Hanzesteden. Maar waar komt die naam vandaan en wat was de Hanze?

Kooplieden

Reizen was erg moeilijk in de middeleeuwen. Er waren geen goede wegen. De eerste kooplieden moesten lopen of ze reisden met een houten kar. Deze mensen noem je marskramers. Ze reisden in de zomer in groepen door het land. Dat was veiliger dan alleen. In de winter bleven ze op één plek. Vaak kozen ze een plek bij een kruispunt van wegen of bij een rivier. Zo'n plek groeide uit tot een stad. Later vervoerden de kooplui hun spullen vaak per schip. Dit was makkelijker en sneller. Het ging steeds beter met de handel. Hierdoor groeiden de steden snel.

Handelssteden

Middeleeuwse kooplieden verdienden veel geld. Ze bouwden grote, dure huizen. Ze hadden veel macht in de stad. In Italië ontstonden grote handelssteden. Maar ook in Nederland en Duitsland waren belangrijke steden. Deze steden lagen aan zee en aan grote rivieren. De handelssteden in Duitsland en Nederland gingen samenwerken. Dit noem je de Hanzesteden. De munten die ze gebruikten, waren overal evenveel waard. Ze gebruikten ook dezelfde maten en gewichten. Door samen te werken, hoefden ze niet bang te zijn dat andere steden belangrijker werden dan zij. Enkele Nederlandse Hanzesteden zijn Kampen, Zutphen, Zwolle en Deventer.