Gouden Eeuw

Werkstukken en spreekbeurten

Wat denk je: ging het in de Gouden Eeuw goed of slecht met Nederland? En welke beroemdheden leefden er in die tijd?

Zeventiende eeuw

De zeventiende eeuw duurde van het jaar 1601 tot het jaar 1700. Dat was de Gouden Eeuw. Er gebeurde veel in de Gouden Eeuw. Het ging toen heel goed met Nederland. Ons land was een van de belangrijkste handelslanden van de wereld. Amsterdam had de grootste haven van Europa. Mensen verdienden veel geld met de handel overzee. Er werd veel uitgegeven aan huizen, kleding en kunst. Die huizen staan nu bijvoorbeeld nog in Amsterdam en aan de rivier de Vecht.

Beroemdheden

Uit de Gouden Eeuw kennen we de beroemde schilders Rembrandt van Rijn en Johannes Vermeer. Het bekendste schilderij van Rembrandt van Rijn is De Nachtwacht. Dit schilderij hangt nu in het Rijksmuseum in Amsterdam. Veel slimme mensen kwamen naar Nederland. Want er was ook veel geld voor de wetenschap. Christiaan Huygens vond het slingeruurwerk uit. Antonie van Leeuwenhoek verbeterde de microscoop. De prachtigste schepen voeren uit. Dat was voor de handel, maar ook om oorlog te voeren. De grootste zeeheld van de Gouden Eeuw was Michiel de Ruyter.