Aletta Jacobs

Werkstukken en spreekbeurten

Aletta Jacobs is een belangrijke vrouw uit de Nederlandse geschiedenis. Wist je dat Aletta de eerste vrouwelijke huisarts van Nederland was? Dat was 150 jaar geleden heel bijzonder, want meisjes mochten vroeger helemaal niet studeren.

Jongens en meisjes apart

Meisjes en jongens zitten nu samen in één klas. Niemand die dat raar vindt. Maar dat was niet altijd zo. Toen de grootouders van jouw opa en oma naar school gingen, waren er aparte scholen voor jongens en meisjes.

Huishouden

Bijna 150 jaar geleden was er een 16-jarig meisje die het belachelijk vond dat jongens veel meer mochten dan meisjes. Meisjes mochten bijvoorbeeld niet studeren en vrouwen mochten niet stemmen als er verkiezingen waren. Ze moesten kinderen krijgen en het huishouden doen. Aletta Jacobs, zo heette dat meisje, besloot daar iets aan te doen. Het lukte haar om in het jaar 1870 als meisje toch naar de hbs (zo heette havo en vwo toen) te gaan.

Eerste vrouwelijke huisarts

Later ging ze zelfs studeren en werd zo de eerste vrouwelijke huisarts van Nederland. Aletta kreeg de smaak te pakken en ging ervoor knokken dat vrouwen ook mochten stemmen. Ook dat lukte. Aletta Jacobs werd zo een beroemde feministe, iemand die voor gelijke rechten van man en vrouw is. We zijn nog steeds trots op haar. In bijna iedere stad is wel een Aletta Jacobsstraat.