Natuurbescherming

Werkstukken en spreekbeurten

Jij wilt toch ook dat de natuur blijft bestaan? Landschappen met allerlei bomen, planten en dieren... Je kunt nieuwe natuur aanleggen, maar we moeten de bestaande natuur ook beschermen.

Ruimte voor mensen

Natuur is alles wat niet door mensen is gemaakt. De mensen veranderen altijd veel aan de natuur. Nederland stond vroeger vol met bomen. Het hout van de bomen is gebruikt voor huizen en meubels. Maar ook veel voor het maken van een vuurtje. Nu is er nog maar weinig bos in Nederland. Mensen hebben veel ruimte nodig. Kijk maar eens om je heen. Iedereen heeft een huis en gaat naar school of werk. Ook willen we naar winkels en gaan we sporten.

Ruimte voor de natuur

Er is nog wel natuur in Nederland. Er zijn duinen, wadden, bossen, plassen, weiden en parken. We geven allemaal geld aan de overheid om de natuur te laten bestaan. Ook hebben we in Nederland de Wet natuurbescherming. Staatsbosbeheer, de provincies en Natuurmonumenten zorgen voor de Nederlandse natuurgebieden. Soms helpen mensen mee bij acties voor de natuur. Ze helpen met het knotten van wilgenbomen. Ze tellen de vogels in hun tuin. Of ze helpen een nieuw bos te planten. Greenpeace en het Wereld Natuur Fonds werken ook buiten Nederland.