Rechtbank

Werkstukken en spreekbeurten

In een rechtbank worden rechtszaken behandeld. Welke partijen zijn er bij zo'n rechtszaak? En wat doet een rechter?

Rechter

Bij een misdaad zoals diefstal moet een verdachte voor de rechter verschijnen. De rechter bepaalt dan of de verdachte straf krijgt en wat voor straf dat zal zijn. Maar ook als mensen bijvoorbeeld ruzie hebben over een stukje tuin en er samen niet uitkomen, kunnen ze naar de rechter. Dan bepaalt de rechter van wie het stukje tuin is. Dit gebeurt allemaal in de rechtbank. Dat is het gebouw waar wordt rechtgesproken.

Wetten en regels

Om met elkaar goed samen te leven, zijn er wetten en regels nodig. De belangrijkste wet is de grondwet. Alle andere wetten komen voort uit deze grondwet. Eigenlijk vormt deze wet dus de basis van de Nederlandse samenleving. In deze wet staat onder andere hoe rechters hun werk moeten doen en hoe in Nederland de wetten gemaakt worden.

Veel partijen

Bij een rechtszaak in de rechtbank zijn meerdere partijen aanwezig. Waaronder: de rechter, de verdachte, de officier van justitie, de advocaat en de getuige. De rechter bepaalt wie er schuldig is en welke straf hij of zij krijgt. De verdachte is degene die mogelijk de misdaad heeft begaan. Of dat ook echt zo is, moet de rechter bepalen. De officier van justitie is de vertegenwoordiger van het Openbaar Ministerie en hij probeert te bewijzen dat de verdachte de dader is. Een advocaat verdedigt en helpt een verdachte in de rechtbank. De getuige is iemand die bij een gebeurtenis aanwezig is geweest en kan vertellen wat hij of zij gehoord of gezien heeft.