Rechtbank

Werkstukken en spreekbeurten

In een rechtbank worden rechtszaken behandeld. Er zijn veel verschillende mensen bij een rechtszaak. Een verdachte, een advocaat, een rechter. Weet jij wat hun taak is?

Rechter

Bij een misdaad zoals diefstal moet een verdachte bij de rechter komen. De rechter bepaalt dan of de verdachte straf krijgt en wat voor straf dat zal zijn. Maar ook als mensen bijvoorbeeld ruzie hebben over een stukje tuin en er samen niet uitkomen, kunnen ze naar de rechter. Dan bepaalt de rechter van wie het stukje tuin is. Dit gebeurt allemaal in de rechtbank. Dat is het gebouw waar wordt rechtgesproken.

Wetten en regels

Om met elkaar goed samen te leven, zijn er wetten en regels nodig. De belangrijkste wet is de grondwet. Andere wetten die gemaakt worden, moeten kloppen met de grondwet. Eigenlijk is deze wet dus de basis van hoe we in Nederland met elkaar omgaan. In deze wet staat onder andere hoe rechters hun werk moeten doen en hoe in Nederland de wetten gemaakt worden.

Verschillende mensen

Bij een rechtszaak in de rechtbank zijn verschillende mensen aanwezig. Bijvoorbeeld: de rechter, de verdachte, de officier van justitie, de advocaat en de getuige. De rechter bepaalt wie er schuldig is en welke straf hij of zij krijgt. De verdachte is degene die misschien een misdaad heeft begaan. Of hij echt de dader is, moet de rechter bepalen. De officier van justitie probeert namens het Openbaar Ministerie te bewijzen dat de verdachte de dader is. Een advocaat verdedigt en helpt een verdachte in de rechtbank. De getuige is iemand die bij een gebeurtenis aanwezig is geweest en kan vertellen wat hij of zij gehoord of gezien heeft.