Politiek

Werkstukken en spreekbeurten

Vind jij politiek saai? Het is minder saai als je weet wat de Tweede Kamer allemaal mag bepalen. Of een minister of een burgemeester.

Meebeslissen

Nederland is een democratie. Dat betekent dat alle volwassenen samen kiezen wie het land bestuurt. In een democratie heeft iedereen boven de 18 jaar kiesrecht. Dat is niet zo gewoon. Er zijn nog veel landen waar geen kiesrecht is. Om de vier jaar kiezen alle volwassenen samen wie in het land mag meeregeren. Voor de plaats waar je woont en de provincie waar je bij hoort zijn aparte verkiezingen. Ook dan mag iedereen uit Nederland boven de achttien stemmen. Vlak voor de verkiezingen vertellen de politieke partijen wat zij belangrijk vinden en wat hun plannen zijn. Ben je het met de plannen van één partij eens? Dan stem je op die partij. Iedereen die stemt heeft zo een heel klein beetje invloed op de plannen om van Nederland een mooi land te maken.

Op wie kun je stemmen?

De mensen die het land besturen, zijn lid van politieke partijen. Een paar politieke partijen zijn de PvdA, de VVD, het CDA, de PVV en D66, maar er zijn er nog veel meer. Stemmen doe je in het stembureau. Op het stembiljet vul je in op wie je stemt. De partij die bij de verkiezingen de meeste stemmen krijgt, krijgt de meeste plaatsen. Die plaatsen noem je zetels. Deze partij heeft dan het meeste te vertellen.

Tweede Kamer

De minister-president en de ministers maken allerlei plannen voor het land en verdelen het geld over alles wat geld kost. Zij besturen ons land. De leden van de Tweede Kamer controleren de ministers. Die leden worden gekozen door het volk.

Provinciale Staten

In elke provincie worden de plannen voor de provincie gemaakt door de Commissaris van de Koning en de leden van de Gedeputeerde Staten. De Provinciale Staten controleren of dit goed gedaan wordt.

Het gemeentebestuur en de gemeenteraad

Het gemeentebestuur bestaat uit de burgemeester en de wethouders. De burgemeester heeft de leiding over een gemeente. Een wethouder helpt de burgemeester met het besturen. De burgemeester en wethouders maken allerlei plannen voor de gemeente en verdelen het gemeentegeld over alles wat geld kost, zoals wegen, parken en scholen. De gemeenteraad controleert het gemeentebestuur.