Pesten

Werkstukken en spreekbeurten

Pestkoppen pesten vaak hetzelfde kind. Weet jij het verschil tussen pesten en plagen?

Plagen en pesten

Plagen is niet hetzelfde als pesten. Plagen is niet gemeen bedoeld. Meestal is het een grapje. Het duurt niet lang en het gaat ook niet steeds om hetzelfde kind. Vrienden plagen elkaar weleens. Pesten is wél gemeen bedoeld. Het pesten gebeurt vaak en steeds wordt hetzelfde kind gepest. De pestkop heeft macht over het kind dat hij pest. Het gepeste kind durft meestal niets terug te doen. Pesten kan op heel veel verschillende manieren. Bijvoorbeeld door schelden, duwen en schoppen. Maar pesten kan ook door iemand buiten te sluiten. Dat is als een kind bijvoorbeeld nooit mee mag doen met een groep die samen een spel of iets anders doet. Ook met vervelende berichten of foto's op internet en social media kan worden gepest. Dat heet cyberpesten.

Meelopers en toekijkers

Aan de ene kant heb je de pestkop en aan de andere kant het gepeste kind. Daartussen heb je meelopers en toekijkers. De meelopers vinden het wel grappig wat de pestkop doet en pesten ook mee. De toekijkers pesten zelf niet, maar zeggen er ook niets van. Wat kun je doen tegen pesten? Praat erover! Praat met je vrienden of zoek een volwassene die je vertrouwt. Samen kunnen jullie een plan tegen het pesten maken.