Ontwikkelingslanden

Werkstukken en spreekbeurten

Landen waar veel armoede is, noem je ontwikkelingslanden. Mensen leven hier vaak op straat en hebben weinig te eten. Zielig is dat, hè?

Weinig eten

Voorbeelden van ontwikkelingslanden zijn landen in Afrika, de meeste landen in Zuid-Amerika en sommige landen in Azië. Maar hoe weet je nu wanneer een land een ontwikkelingsland is? Dat is natuurlijk erg lastig. Daarom zijn er kenmerken bedacht waaraan een ontwikkelingsland voldoet. In een ontwikkelingsland is/zijn:

- veel sterfgevallen
- hoge schulden
- veel mensen ondervoed
- jonge kinderen aan het werk (kinderarbeid)
- slechte hygiëne

Hulp

Waarom helpen de rijke landen de arme landen dan niet, zou je denken? Nou, dat gebeurt ook. Overheden van rijke landen doen er alles aan om ontwikkelingslanden te helpen. Daarnaast zijn er veel organisaties en bedrijven die het belangrijk vinden deze arme landen hulp te bieden. De hulp die ontwikkelingslanden krijgen noem je ontwikkelingssamenwerking of ontwikkelingshulp. Bekende organisaties die zich inzetten voor ontwikkelingslanden zijn UNICEF, Edukans, Cordaid en Humana.