Onderwijs

Werkstukken en spreekbeurten

In Nederland gaan alle kinderen naar school. Wist je dat dat vroeger niet zo was?

Waarom zijn er scholen?

Karel de Grote was dertienhonderd jaar geleden de baas. Hij had mensen nodig die zijn grote rijk konden besturen. Die mensen moesten kunnen lezen en schrijven. Karel de Grote zorgde er daarom voor dat er scholen kwamen.

Goed onderwijs is nog steeds belangrijk voor een land. Als je namelijk goed geleerd hebt, kun je belangrijk werk doen voor het land. Maar school is ook belangrijk voor de mensen zelf. Met goede diploma‚Äôs kun je werk vinden dat je leuk vindt en waar je genoeg geld mee kan verdienen. In arme landen is het onderwijs soms slecht. De bevolking blijft daardoor arm.

Leerplicht

Vroeger hoefden kinderen niet naar school. Onderwijs was vaak duur. Alleen als je rijke ouders had, kon je naar een goede school. Dat veranderde in 1848. Toen mocht iedereen gratis naar school. Maar veel kinderen moesten werken in de fabrieken, waardoor ze geen tijd hadden om naar school te gaan. In 1901 werd daarom de leerplicht ingevoerd. Nu gaan in Nederland alle kinderen tussen de vijf en achttien jaar verplicht naar school.

Scholen

Eerst ga je naar de basisschool. Je blijft daar tot je twaalf bent. In groep acht maken veel kinderen de Cito-toets. Je kunt dan zien welke school voor jou het beste is na de basisschool. Je gaat dan naar het voorgezet onderwijs. Hierna ga je naar weer een andere school waar je leert voor een beroep of je gaat studeren aan een universiteit.