Leger

Werkstukken en spreekbeurten

Bij het leger denk je aan soldaten. Maar welke onderdelen horen er nog meer bij het Nederlandse leger?

Wat doet het leger?

Het Nederlandse leger werkt mee aan de vrede en veiligheid in Nederland en in het buitenland. Het leger bewaakt en verdedigt het Nederlandse grondgebied en dat van bevriende landen. Het leger helpt ook bij natuurrampen, zoals overstromingen en aardbevingen. Het hele leger in Nederland wordt de krijgsmacht genoemd. De krijgsmacht bestaat uit de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marine en de Koninklijke Marechaussee.

Landmacht

Vroeger moesten jongens als ze achttien jaar werden verplicht twee jaar in het leger. Dit werd dienstplicht genoemd en dit mocht je niet weigeren. Nu werken er alleen maar mannen en vrouwen bij de landmacht die dit graag willen. Dit zijn er zo'n 40.000. Zij worden beroepsmilitairen genoemd. De landmacht voert oorlog op het land, helpt mensen en zorgt voor veiligheid.

Luchtmacht

In 1913 was de luchtmacht eerst een onderdeel van de landmacht. Het werd de Luchtvaartafdeling genoemd. In 1939 werd het de Luchtvaartbrigade. In 1953 werd het een zelfstandig onderdeel van de krijgsmacht. De luchtmacht bewaakt de lucht boven Nederland en helpt vanuit de lucht.

Marine

De marine was er al veel eerder dan de luchtmacht. Al sinds 1488 heeft Nederland een zogenoemde zeemacht. De marine voert oorlog op zee en zorgt voor veiligheid op zee. De marine bestaat uit twee onderdelen: het Korps Mariniers en de vloot. De vloot bestaat uit de verschillende schepen van de marine. Bijvoorbeeld vliegdekschepen en onderzeeboten. Ook heeft de marine helikopters. Er werken ongeveer 7500 mensen bij de vloot. In het Korps Mariniers zitten speciaal opgeleide mensen. Zij werken op zee en op het land. Ze helpen bij een oorlog en gaan terrorisme tegen. Ook doen ze geheime verkenningen en helpen ze mensen.

Marechaussee

De marechaussee is de militaire politie van de Nederlandse krijgsmacht. Je hebt ze vast weleens op tv gezien, bijvoorbeeld bij het tegengaan van rellen bij voetbalwedstrijden. Andere taken van de marechaussee zijn bijvoorbeeld het bewaken van koninklijke paleizen, beveiliging van luchthavens en het helpen van de 'gewone' politie.