Leger

Werkstukken en spreekbeurten

Bij het leger denk je aan soldaten. Maar welke onderdelen horen er nog meer bij het Nederlandse leger?

Wat doet het leger?

Het Nederlandse leger werkt mee aan de vrede en veiligheid in Nederland en in het buitenland. Het leger bewaakt en verdedigt het Nederlandse grondgebied en dat van bevriende landen. Het leger helpt ook bij natuurrampen, zoals overstromingen en aardbevingen. Het hele leger in Nederland wordt de krijgsmacht genoemd. De krijgsmacht bestaat uit de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marine en de Koninklijke Marechaussee.

Landmacht

Vroeger moesten jongens als ze achttien jaar werden verplicht twee jaar in het leger. Dit werd dienstplicht genoemd en dit mocht je niet weigeren. Nu werken er alleen maar mannen en vrouwen bij de landmacht die dit graag willen, zo'n 40.000. Zij worden beroepsmilitairen genoemd. De landmacht houdt zich bezig met oorlogsvoering op land, met het helpen van mensen en met het zorgen voor veiligheid.

Luchtmacht

In 1913 was de luchtmacht eerst een onderdeel van de landmacht. Het werd de Luchtvaartafdeling genoemd. In 1939 werd het de Luchtvaartbrigade. In 1953 werd het een zelfstandig onderdeel van de krijgsmacht. De luchtmacht bewaakt de lucht boven Nederland en levert hulp vanuit de lucht.

Marine

De marine is veel eerder dan de luchtmacht opgericht. Al sinds 1488 heeft Nederland een zogenoemde zeemacht. De marine houdt zich bezig met oorlogsvoering op zee en het zorgen voor veiligheid op zee. De marine bestaat uit twee onderdelen: het Korps Mariniers en de vloot. De vloot bestaat uit de verschillende schepen van de marine. Bijvoorbeeld vliegdekschepen en onderzeeboten. Ook heeft de marine helikopters. Er werken ongeveer 7500 mensen bij de vloot. Het Korps Mariniers zijn speciaal opgeleide mensen. Zij werken zowel op zee als land. Ze helpen met oorlogsvoering en het tegengaan van terreur, ze doen geheime verkenningen en ze verlenen hulp aan mensen.

Marechaussee

De marechaussee is de militaire politieorganisatie van de Nederlandse krijgsmacht. Je hebt ze vast weleens op tv gezien, bijvoorbeeld bij het tegengaan van rellen bij voetbalwedstrijden. Andere taken van de marechaussee zijn bijvoorbeeld het bewaken van koninklijke paleizen, beveiliging van luchthavens en het helpen van de 'gewone' politie.