Landbouw

Werkstukken en spreekbeurten

Weet jij wat landbouw is? Er zijn veel vormen van landbouw.

Voedsel en nog veel meer

Landbouw is het gebruik van land voor de productie van planten en dieren voor menselijk gebruik. Landbouw is eigenlijk een breed begrip. Landbouwactiviteiten kunnen dan ook worden onderverdeeld in verschillende activiteiten. Een voorbeeld daarvan is veeteelt. Dat is het houden van dieren. Weer een ander voorbeeld is visteelt. Bij bosbouw worden bossen gebruikt voor houtproductie en tuinbouw kan weer onderverdeeld worden in sierteelt, fruitteelt, boomteelt en groenteteelt. Snap je het nog?

Vroeger was de landbouw niet zo uitgebreid. Eigenlijk was bijna iedereen toen boer: je had een stukje land om je eigen gezin van eten te voorzien. Nu wordt landbouw ingezet om geld mee te verdienen. Wil je in de landbouw werken, dan kun je landbouwkunde studeren.

Vormen van landbouw

Vormen van landbouw zijn:

  • Paddenstoelenteelt
  • Akkerbouw
  • Visteelt
  • Bosbouw
  • Tuinbouw
  • Fruitteelt
  • Boomteelt

Machines

Om gewassen (allerlei plantensoorten) te verbouwen, moet je zaaien, land omploegen, bemesten en oogsten. Dat zware werk wordt nu vooral door machines gedaan. Vroeger niet: toen moesten de boeren veel werk met de hand doen. Of ze gebruikten een os of een ezel om te helpen, bijvoorbeeld met het trekken van de ploeg. Zo'n machine die het handwerk in de landbouw vervangt, noem je een landbouwwerktuig. Deze werktuigen zorgen ervoor dat het werk op het land sneller en makkelijker gaat.