Adoptie

Werkstukken en spreekbeurten

Weet jij wat adoptie is? En waarom er kinderen worden geadopteerd?

Wat is adoptie?

Bij adoptie geven ouders hun kind weg. Dat doen ze natuurlijk niet zomaar: vaak kan het niet anders. Een kind gaat vaak eerst naar een kindertehuis. Dan worden er andere ouders gezocht bij wie het kind kan gaan wonen. Vaak is dat in een ander land. In Nederland wonen kinderen die geadopteerd zijn uit bijvoorbeeld China, Zuid-Korea en Colombia. Sommige kinderen worden als baby geadopteerd en andere zijn al wat ouder. De nieuwe ouders noem je adoptieouders. Zij kiezen voor adoptie omdat ze bijvoorbeeld zelf geen kindje kunnen krijgen of een adoptiekind een fijn leven willen geven. Zij worden dan wettelijk de ouders van het kind. Dat betekent dat ze beloven om er altijd voor te zorgen. Het kind krijgt ook de achternaam van de adoptieouders. Soms halen adoptieouders het kindje op in het land waar het geboren is en soms wordt het kindje naar Nederland gebracht.

Waarom?

Ouders die hun kind weggeven, willen een goed leven voor hun kind. Soms hebben ze zelf geen huis of geen geld. Of zijn ze te ziek of te jong om goed voor een kind te kunnen zorgen. Soms geven ze hun kind weg omdat dit van anderen moet.

Op zoek

Geadopteerde kinderen zien hun adoptieouders vaak als hun echte ouders. Zeker als ze daar als baby al bij zijn komen wonen. Ze kunnen zich hun echte ouders dan niet herinneren. Maar soms zijn adoptiekinderen verdrietig. Soms worden ze ermee gepest dat ze geadopteerd zijn. Of begrijpen ze niet waarom hun echte moeder hen heeft weggegeven. Soms gaan ze op zoek naar hun echte ouders. Ze willen graag weten hoe die eruitzien. En aan hen vragen waarom ze voor adoptie hebben gekozen.