Landkaarten

Werkstukken en spreekbeurten

De wereld is een bol. Hoe kun je die nou op een platte kaart tekenen?

Landkaart van klei

Mensen proberen al honderden jaren de wereld in kaart te brengen. Dat wilden ze, zodat ze niet zouden verdwalen op land en zee. De oudste landkaart is van 3800 voor Christus. Deze landkaart was niet op papier getekend, maar van klei gemaakt. Met een spijker waren lijnen in de klei gekrast.

Kleine wereld

Heel vroeger bestonden er nog geen auto's en treinen. Mensen verplaatsten zich lopend. Hun wereld bleef hierdoor heel klein. Ontdekkingsreizigers trokken als eersten de wereld in en wilden dit in kaart brengen. De Egyptenaren begonnen met het maken van kaarten op papyrus, een soort papier. Het waren uiteindelijk de Grieken die als eersten landkaarten maakten zoals wij die nu ook kennen.

Kaarten maken

Het maken van landkaarten noem je cartografie. Iemand die kaarten ontwerpt, noem je een cartograaf. Vroeger deden mensen wel maanden over het maken van een landkaart. Door computers en andere ontwikkelingen in de techniek gaat dat nu veel sneller. Omdat de aarde bol is, kun je hem niet precies natekenen op een plat stuk papier. Daarom verdelen we de aardbol in stukken door lijnen die elkaar kruisen. Die lijnen vormen een rooster. De kaartenmakers projecteren het rooster op een plat vlak. De afmetingen en de vorm van de stukken land veranderen daardoor.