Duinen

Werkstukken en spreekbeurten

Langs de zee kun je fijn spelen in de duinen. Je kunt plezier maken op deze grote zandheuvels. Maar weet je dat ze ook een belangrijke taak hebben?

Hoe zijn die heuvels daar gekomen?

Duinen vind je bij de zee. Elke duin was eerst een klein bergje zand op het strand. Door de wind waaide er steeds een beetje meer zand tegenaan. Daardoor groeiden ze uit tot heuvels. Duinen zijn vaak begroeid met helmgras. Dit is een plant met lange wortels. Daardoor kan het helmgras het zand vasthouden. Door regen groeit het gras. Wind, zand, gras en regen zorgen er dus voor dat er duinen zijn en blijven.

Bescherming tegen overstroming

Langs de Nederlandse kust ligt een rij duinen. Deze duinen stoppen niet bij de grens van Nederland. Ze lopen helemaal door tot in Frankrijk en Denemarken. De duinen vormen een zeewering. Dat betekent dat ze Nederland beschermen tegen de zee. Bij een storm kan de zee veel zand van een duin wegslaan. Als de duinen door golven zouden worden weggeslagen, kan de zee het land overstromen. Daarom staat er vaak een rij palen op het strand. Die zorgen ervoor dat een golf minder hoog wordt. We moeten dus voorzichtig omgaan met de duinen. Het moeten grote zandheuvels blijven om de zee tegen te houden. In de meeste duingebieden mag je dan ook niet zomaar overal spelen, maar moet je op de paden blijven. Nu weet je waarom dat zo is!