Broeikaseffect

Werkstukken en spreekbeurten

De opwarming van de aarde noem je het broeikaseffect. Maar wat is dat precies? En wat kunnen we ertegen doen?

De dampkring

Om de aarde zit een luchtlaag. Die laag noem je de dampkring of atmosfeer. In de dampkring zitten gassen, zoals zuurstof, waterdamp, koolzuurgas en kooldioxide. Zonder dampkring zouden er geen mensen en dieren op aarde kunnen leven, want die hebben zuurstof nodig. Verder zorgt de dampkring ervoor dat de warmte wordt vastgehouden die de zon aan de aarde geeft. Fijn, want anders zou het hier veel te koud voor ons zijn. Maar de aarde mag ook weer niet té warm worden, want dat is niet goed voor mensen, dieren en de natuur.

Opwarming van de aarde

Door bijvoorbeeld uitlaatgassen van auto’s en vliegtuigen, afvalstoffen van fabrieken en elektriciteitscentrales, kan de dampkring de temperatuur op aarde niet meer goed regelen. De aarde gaat te veel warmte vasthouden. Dit noem je de opwarming van de aarde of het broeikaseffect

Wat gebeurt er door het broeikaseffect?

Als de aarde warmer wordt, verandert het klimaat. Wetenschappers denken dat de temperatuur op aarde in het jaar 2050 zo’n drie graden hoger zal zijn dan nu. Dat lijkt niet veel, maar die paar graden verschil zorgen wel voor grote veranderingen. En dat zijn geen goede veranderingen. Het is genoeg om veel ijs op de Noordpool en Zuidpool te laten smelten. Hierdoor komt er meer water in de zeeën en dan komen er meer overstromingen. Die zijn gevaarlijk. Bovendien zal er veel land onder water komen te staan, waardoor mensen er niet meer kunnen wonen. Op sommige plaatsen zal het meer gaan regenen en stormen. Op andere plaatsen zal het juist steeds droger worden. Daardoor kunnen oogsten mislukken, waardoor er minder voedsel voor mensen is. Ook dieren hebben last van het broeikaseffect. Denk maar eens aan de ijsbeer. Als poolijs smelt, kan hij steeds moeilijker over land op zoek naar voedsel. Dieren en ook planten zullen uitsterven, omdat ze zich niet goed kunnen aanpassen aan het nattere of warmere klimaat.

Wat kunnen we ertegen doen?

Regeringen over de hele wereld proberen afspraken met elkaar te maken over wat we met z’n allen tegen het broeikaseffect kunnen doen. Dat is erg moeilijk. Sommige landen vinden de industrie en geld verdienen belangrijker dan het milieu. Maar in grote delen van de wereld doen mensen wel hun best om het broeikaseffect tegen te gaan. Motoren worden zo gemaakt dat ze schoner en zuiniger zijn. In Nederland rijden we overdag iets minder snel op de snelweg. Er worden windmolens gebruikt om elektriciteit op te wekken en er zijn zonnepanelen voor de verwarming van water. Jij kunt zelf ook een steentje bijdragen aan de vermindering van het broeikaseffect. Probeer bijvoorbeeld lampen niet onnodig te laten branden, niet te lang te douchen en oude dingen opnieuw te gebruiken.